Viết tên và số lên áo đấu Chelsea

Viết tên và số lên áo đấu Chelsea. Tự tay tạo chiếc áo của câu lạc bộ bạn yêu thích

Chỉ cần ghi tên và số và nhấn nút tạo ảnh ..

Chuyên mục: Hiệu ứng áo