Tạo khung ảnh Tem thư

Tạo khung ảnh con tem thư giúp bạn tạo ra những con tem bưu chính với những hình ảnh yêu thích của mình qua việc ghép ảnh online.

Hiệu ứng tạo khung ảnh con tem sẽ mang đến những ý tưởng đột phá cho bức hình qua việc click chọn ảnh, sau đó chọn vùng hiển thị, cuối cùng click tạo các bạn sẽ được hiệu ứng ấn tượng.