Hiệu ứng quả bóng lửa

Hiệu ứng quả bóng lửa, ghép ảnh của bạn vào quả bóng rực lữa

hướng dẫn : UPload ảnh và nhấn nut "Tạo ảnh"