Tạo hiệu ứng viền cho ảnh

Tạo hiệu ứng viền cho ảnh, tiện ích đơn giản nhưng đem lại sự khác biệt cho bức ảnh của bạn

Hướng dẫn : Upload ảnh, chọn vùng phù hợp nhất 

nhấn nút : tạo ảnh