Hiệu ứng ảnh chồng nhau

Hiệu ứng ảnh chồng nhau giúp bạn có bức ảnh ấn tượng và nghệ thuật với màu chủ đạo đẹn trắng. Ý tưởng hiệu ứng này lấy từ hướng dẫn : Double Exposition và tham khảo bố cục ảnh admin Haku demo ;)

Hướng dẫn: Upload ảnh của bạn nhập chữ ký tên bạn 

Chuyên mục: Hiệu ứng khung ảnh

Bình luận


Quảng cáo