In hình lên cốc trực tuyến 2

In hình lên cốc trực tuyến. Thêm mẫu ghép thứ 2 , bạn có thể ghép ảnh của mình hay bạn bè với các mẫu cốc đẹp ấn tượng
Hướng dẫn:
- Bạn upload ảnh cần ghép , chọn vung ghép và click tạo ảnh là có ngay hình cốc ghép ảnh của mình
Chuyên mục: Hiệu ứng cốc