Hiệu ứng ảnh thiên nhiên 2 - Double exposure effect

Hiệu ứng ảnh thiên nhiên 2 với hiệu ứng trộn ảnh ấn tượng . Bạn có bức ảnh rất ý nghĩa về môi trường (Double exposure effect)

.

Chuyên mục: Hiệu ứng khung ảnh
Bình luận
.


Quảng cáo